Røður 2020 Jenis av Rana


Sprog i Vestnorden: Vestnordisk Råds temakonference 2020 - 29. januar í Norðurlandahúsinum

Helgi Abrahamsen, landsstýrismaður í Umhvørvis- og vinnumálaráðnum, vegna Jenis av Rana, landsstýrismann í Uttanríkis- og mentamálaráðnum. 

Kære nordiske venner.

Først og fremmest vil jeg på vegne af kulturministeren på Færøerne, Jenis av Rana, som desværre ikke kunne være til stede, takke alle jer, der har været med til at arrangere denne vellykkede konference og også jer, der har bidraget med spændende oplæg og paneldebatter – hvor har det været givende at være her i dag.

 ---

Vil de vestnordiske sprog overleve digitaliseringen?

Det spørgsmål ramte mig. Og som vi har hørt i dag - og som alverdens eksperter gentagende gange har ytret - så står vi overfor nogle udfordringer i dag.

I den digitale verden foregår kommunikationen tit på engelsk, og med tegn såsom smilies og hjerter, med GIFs, billeder og korte videoer. I vores ageren i og med omverdenen bliver vores sprog ofte sat ud på sidelinjen. Sproget – i vores tilfælde et meget lille sprog – drukner ofte i det store hav af andre kommunikative muligheder.

Og det skal vi være forsigtige med.

Men som det også er kommet frem i dag, så skal vi måske hellere se mulighederne fremfor udfordringerne. I stedet for at spørge, hvorvidt de vestnordiske sprog vil overleve digitaliseringen, skal vi måske hellere spørge: Hvordan kan digitaliseringen redde sproget?

 ---

På den færøske hjemmeside sprotin.fo findes 15 digitale ordbøger til og fra færøsk.

Vi har Faroe Islands Translate, som er en visuel og auditiv hjælp til de mange turister, der gerne vil lære færøsk.

På de sociale medier findes et hav af forskellige debatsider, hvor sproget er i centrum.

Og ikke mindst har digitaliseringen været med til at give alle borgere en stemme. I dag kan alle komme til orde. Selv om tonen på de sociale medier måske ikke altid er så sober, så kommer vi ikke udenom, at sociale medier har skabt et rum for alle - og ikke kun for nogle få udvalgte. Og på baggrund af det, kan man sige, at digitaliseringen på mange måder er med til at gøre vores demokratiske samfund endnu mere demokratisk.

Vi skal dog lære at finde balancen. Digitaliseringen og globaliseringen er kommet for at blive. Og med de åbne porte ind til omverdenen – til andre lande, kulturer og andre sprog – er det blevet sværere at holde fast i sit eget sprog. Men for at bevare hver vores identitet og selvforståelse, må vi tænke over og gøre noget ved disse opståede udfordringer.

Derfor er det givende at være her i dag, hvor sproget – de vestnordiske sprog – er i centrum.

Og må den begejstring og entusiasme for sproget, som har floreret her i dag, smitte af på andre, så vi hver især og sammen bruger de muligheder, vi har, til at bevare sproget, udvikle sproget og ikke mindst fortsætte med at gøre sproget tilgængeligt for alle borgere.

Mange tak.